PRIHLÁSIŤ SA
0,00 

Grant Martina Nemca

Grant Martina Nemca pokryje kompletný pobyt vo Volleyball Institute. Martin Nemec dáva príležitosť rozvinúť schopnosti talentovaným a zanieteným profesionálnym hráčom, ale aj ďalším volejbalistom. Raz ročne Inštitút poskytuje grant pre jedného záujemcu, ktorý má záujem o niektorý z kempov inštitútu. 
Príležitosť rozvinúť svoj potenciál je tu aj pre teba!
Čo vám ponúkame
|

Náš Volleyball Institute je tu nielen pre zanietených profesionálnych hráčov, ale pre všetkých talentovaných volejbalistov.

|

Od roku 2022 inštitút raz ročne poskytuje GRANT pre jedného záujemcu, ktorý má záujem o niektorý z kempov inštitútu, ale nemôže si ho finančne dovoliť.

|

Tento grant plne pokrýva náklady na pobyt vo Volleyball Institute – vrátane nákladov na trénovanie, ubytovanie, stravu a aj cestu do a z inštitútu (letenka z celého sveta podľa miesta bydliska záujemcu).

ZAREGISTRUJ SAA POĎ DO TOHO

|

Podmienka grantu je veľmi jednoduchá: zaregistrovať sa.

|

Zaregistrovaní záujemcovia budú vyzvaní na zaslanie motivačného listu. Podľa zaslaných materiálov a po posúdení predpokladov vyberie úspešného záujemcu priamo zakladateľ inštitútu Martin Nemec.

|

Grantového výberu sa môžu zúčastniť aj osoby mladšie ako 18 rokov.
Pri udelení grantu musí byť osoba mladšia ako 18 rokov v sprievode rodiča či inej zodpovednej osoby. Náklady sprevádzajúcej osoby inštitút ani grant Martina Nemca neuhrádzajú.

Registračný formulár

Baví vás volejbal a chcete vedieť viac?

Prihláste sa na odber nášho newslettra.

© Volleyball Institute - Martin Nemec | 2022